Associatively Laying Angel - Its Going To Take Some Time

Saker att trycka

Kan man trycka vad man vill? Dagens industri i tryck visar att det nog är möjligt. Man kan trycka mycket i sinom tid och vi ser att trycksaker kan ske på muggar, tröjor, bilar, papper och så vidare. Detta gör att gränserna töjs och att man inte behöver vara lika försiktig som tidigare vilket är bra och förståndigt. Man kan ju undra över om man kan göra det på frukt, kan man trycka saker på frukt? Ja det kan man om vi är ärliga men det blir konstigt att sedan äta den.